Η Εταιρεία

Έτος Ίδρυσης 2012 από έμπειρα στελέχη
Το προσωπικό της IT-PS με την πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη λύσεων πληροφορικής, εκπαιδεύεται συνεχώς στις νέες τεχνολογίες για να μπορεί να τις εφαρμόσει και να τις προσαρμόσει πλήρως στις ανάγκες των πελατών της.

 

Όλα τα στελέχη της IT-PS εργάζονται καθημερινά με όρεξη για δημιουργία, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών και των συνεργατών. Κύριο μέλημά τους είναι η φιλικότητα και ο σεβασμός στον πελάτη που σε συνδυασμό με το ήθος και τις αρχές τους συνθέτουν έναν πλαίσιο συνεργασίας για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε αναγκών τους.

 

Η διοίκηση της επιχείρησης αποτελείται από έμπειρα στελέχη της πληροφορικής που έχουν άριστη σχέση με τους πελάτες. Οι ιδέες τους οδηγούν καθημερινά στην ανάπτυξη του πελατολογίου και της εγκατεστημένης βάσης συστημάτων.

 

Όραμα μας είναι η κατάκτηση της κορυφής στις αγορές τις οποίες απευθυνόμαστε, μέσω της συνεχούς εξέλιξης και ανάπτυξης των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, διατηρώντας ταυτόχρονα την ποιότητα των υπηρεσιών (ISO 9001: 2015) και την εμπιστοσύνη των πελατών.