Λύσεις ΙΤ

Η IT-PS αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση στους παρακάτω τομείς στους οποίους εξειδικεύεται:

Awesome Image

Σχεδίαση και υλοποίηση

Data Centers

Awesome Image

Σχεδίαση και υλοποίηση

Disaster Recovery Sites (DR)

Awesome Image

Σχεδίαση και εγκατάσταση

Δομημένης Καλωδίωσης

Awesome Image

Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων

Αδιάλειπτης
Παροχής Ενέργειας
(UPS-Η/Ζ)

Awesome Image

Μελέτη και εγκατάσταση

Συστημάτων Κλιματισμού

Awesome Image

Ασφάλεια

δικτύων, υπολογιστών και δεδομένων.
Awesome Image

Μελέτη και δημιουργία

Εικονικού
Data Center

Awesome Image

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση

Λειτουργικών Συστημάτων Διακομιστών

Awesome Image

Σχεδιασμός και υλοποίηση μετάπτωσης από

Φυσικό σε Εικονικό Περιβάλλον (P2V)

Awesome Image

Σχεδίαση και υλοποίηση

Δικτύωσης Απομακρυσμένων Σημείων (WAN)

Η τελική επιλογή έργου γίνεται αφού πρώτα μελετήσουμε όλες τις διαθέσιμες επιλογές και καταλήξουμε σε αυτή που αρμόζει σωστότερα στο δικό σας επιχειρηματικό μοντέλο.