Καρίερα στην ITPS

Θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας;

Ελάτε να δουλέψετε μαζί μας! Βρείτε τη θέση σας στην υπέροχη ομάδα μας.

Awesome Image
Full time

Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Η επιχειρηματική ανάπτυξη αφορά την ανάπτυξη και αναζητούμε έναν εξαιρετικό υπάλληλο που θα ενδιαφέρεται να δημιουργήσει μακροχρόνιες σχέσεις με πιθανούς πελάτες σε όλο τον κόσμο.
Full time

Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Η επιχειρηματική ανάπτυξη αφορά την ανάπτυξη και αναζητούμε έναν εξαιρετικό υπάλληλο που θα ενδιαφέρεται να δημιουργήσει μακροχρόνιες σχέσεις με πιθανούς πελάτες σε όλο τον κόσμο.
Full time

Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Η επιχειρηματική ανάπτυξη αφορά την ανάπτυξη και αναζητούμε έναν εξαιρετικό υπάλληλο που θα ενδιαφέρεται να δημιουργήσει μακροχρόνιες σχέσεις με πιθανούς πελάτες σε όλο τον κόσμο.