Πολιτική ΠοιότηταςΜε τη φιλοσοφία της βελτίωσης και κυρίως της δεοντολογίας του, «Προσφέρουμε στους πελάτες μας», διατηρούμε την αξιοπιστία μας στην αγορά, παρέχοντας προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες με ευθύνη και ποιότητα.

Με συνέπεια και επαγγελματισμό συμμετέχουμε ενεργά στην αποτελεσματική εφαρμογή και υλοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, συμβάλλοντας διαρκώς στη βελτίωση τους, με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση και τη συνεχή αύξηση της ικανοποίησης των πελατών μας.

Στα πλαίσια αυτά παρακολουθούμε συνεχώς:

Την εφαρμογή και βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.
Την άμεση ανταπόκρισή μας στις υποδείξεις και τα παράπονα των πελατών μας.
Τη συνεχή παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης των απαιτήσεών τους.
Τις αποκλίσεις και τις άμεσες ενέργειες για την εξάλειψη των αιτιών δημιουργίας τους.
Τον εντοπισμό των σφαλμάτων μας και μέσω αυτών την συνεχή μας βελτίωση από την μη επανάληψή τους.

Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται και διαβεβαιώνει την τήρηση των ανωτέρω και την συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών μας.