Προμήθεια &
Υλοποίηση

Η συνεχής κατάρτιση της ομάδας μας, δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για να αναλαμβάνουμε και να διεκπεραιώνουμε με επιτυχία κάθε πτυχή στα συστήματα πληροφορικής. Η τεχνογνωσία μας πάνω στον κλάδο εξασφαλίζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την επιχείρησή σας.

 

Πρώτο βήμα είναι ο σχεδιασμός του έργου, ο οποίος διαμορφώνεται με βάση τις δικές σας ανάγκες, και έπειτα με τις δικές μας γνώσεις και εμπειρία. Στη συνέχεια σας παρουσιάζουμε τις διαθέσιμες επιλογές, αναλύοντας τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μίας ξεχωριστά. Αφού συμφωνήσουμε στο ιδανικότερο μοντέλο για τη δική σας περίπτωση προχωράμε στην υλοποίηση.

 

Το προσωπικό μας βρίσκεται στη διάθεσή σας σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης των ανειλημμένων έργων, μέχρις ότου σας παραδοθούν ολοκληρωμένα. Επιπρόσθετα, διαθέτουμε πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών, για την κάλυψη των αναγκών των πελατών μας.