Υποδομές
Data Center

Η IT-PS αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση υποδομών Data Center